Εγγύηση Προϊόντων

Τα προιοντα της ιστοσελιδας μας καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Αμέση αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος γίνεται μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του με την πλήρη συσκευασία του. Τυχών βλάβη που πιθανώς να προκύψει μετά τις 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς η επισκευή/αντικατάσταση γίνεται από τον προμηθευτή/αντιπρόσωπο αφού πρώτα ελεγχθεί από το αντίστοιχο τμήμα service του προμηθευτή και ο χρόνος επισκευής υπολογίζεται σε 10-15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του προιοντος. Για την γρηγορότερη εξυπηρέτηση σας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή δυσλειτουργίας, είναι αναγκαία η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς – νόμιμη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιου αγοράς, και η συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στην Πανηλεκτρονική – Stokostos.gr είτε στον κατασκευαστή όπου καλύπτει απευθείας ο ίδιος το είδος/η.

Όροι Εγγύησης Προϊόντων

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το Πιστοποιητικό Εγγύησης έχει συμπληρωθεί πλήρως, φέρει την σφραγίδα του καταστήματος και συνοδεύεται από το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή, καθώς επίσης και με την εγκατάσταση του προϊόντος και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την επισκευή του. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από τον μεταπωλητή ή τον αντιπρόσωπο του.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από τον αντιπρόσωπο. Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων: πλημμελούς φύλαξης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων, προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε δεν καλύπτεται από εγγύηση. Σύνδεση του προϊόντος με εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από τον κατασκευαστή. Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, λάθος κλιματισμό ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του αντιπροσώπου. Ηχεία που εκτέθηκαν σε ισχύ μεγαλύτερη από αυτή που ήταν σχεδιασμένα.

Η εγγύηση προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή. Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210-9587543, είτε μέσω e-mail στο returns@stokostos.gr