Επιλογείς (Switches)

Switch SCART / RCA (3)

Switch VGA / DVI (3)

Switch HDMI (15)

Matrix HDMI (6)

Switch Ηχείων (3)

Switch Οπτικής Ίνας (5)